Dia del comerç local

Com a CAdA en cap lloc

Regalem 2.000 € en 20 targetes de 100€

DEL 2 AL 25 D’OCTUBRE

Bases de participació

Omplir i depositar el cupó en les urnes situades en l’entrada de l’Ajuntament i a la porta del Castell.
S’admetran cupons fins al dia 25 d’octubre a les 20h  (abans de començar el sorteig).

El sorteig es farà en l’ajuntament el 25/10/2023 a les 20h i es transmetrà per Instagram directe.
Els cupons deuran portar el segell del comerç de CAdA.
Màxim 1 persona per premi. No seran valguts els cupons sense segell del comerc.
CAdA es comunicarà amb cada persona premiada mitjançant el telèfon que ha indicat en el cupó.
Els premiats rebran una Targeta Regal amb la relació dels comerços CAdA, on podran fer ús d’ella.

Pot participar qualsevol persona major de 18 anys.
No podem participar en cap cas els comerciants de CAdA. Els treballadors i treballadores i els familiars (fins a segon grau) de comerciants de CAdA no podran participar amb el segell del seu comerç.

Queden exclosos d’aquesta promoció els següents productes:

Els medicaments i els productes sanitaris. En virtut del Reial decret legislatiu 1/2015 que indica que «queda expressament prohibida la promoció, publicitat o informació destinada al públic dels productes inclosos en l’apartat 1 [medicaments i productes sanitaris]»Productes del tabac. En virtut de la Llei 28/2005, de 26 de desembre que indica que «Queda prohibit el patrocini dels productes del tabac, així com tota classe de publicitat, i promoció dels citats productes en tots els mitjans i suports».