Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Cadalaquas.com

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (*LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’este lloc web:

La titularitat d’este lloc web, Cadalaquas.com, (d’ara en avant, Lloc web) l’ostenta: Comerciants Associats d’Alaquàs, amb NIF: , i les dades de contacte del qual són:

La titularitat d’este lloc web, Cadalaquas.com, (d’ara en avant, Lloc web) l’ostenta: Comerciants Associats d’Alaquàs, proveïda de NIF: G-9639376 i les dades de contacte del qual són:

  • Adreça: C/ *Major, 81, 46970, Alaquàs (València)
  • Telèfon de contacte: 961519400
  • Email de contacte: info@cadalaquas.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara en avant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara en avant, Continguts) i tots aquells servicis o recursos en línia que si és el cas oferisca als Usuaris (d’ara en avant, Servicis).

Cadalaquas.com es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Servicis que en ell pogueren estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Cadalaquas.com puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’estos elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a estos.

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari haja de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que haguera contractat l’Usuari.

A part del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que haguera contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Servicis oferits per Cadalaquas.com o, si és el cas, tercers a través del Lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servici, i en este cas s’especificarà de manera clara i/o es posarà a la disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals això es regisca.

La utilització d’algun dels Continguts o Servicis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

La utilització dels Continguts no requerix prèvia subscripció o cap registre.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Cadalaquas.com, com els comentaris i/o espais de *blogging, conferix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions ací establides, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjuí de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visite el Lloc web.

El Lloc web de Cadalaquas.com proporciona gran diversitat d’informació, servicis i dades. L’Usuari assumix la seua responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Esta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, Continguts i/o Servicis i dades oferides per Cadalaquas.com sense que siga contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’orde públic, o que de qualsevol altre mode puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Cadalaquas.com per a l’accés a uns certs Continguts o Servicis oferits pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a Cadalaquas.com sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut de la informació registrada en estos formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació.
Cadalaquas.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, *spamming, que atempten contra la joventut o la infància, l’orde o la seguretat pública o que, al seu juí, no resultaren adequats per a la seua publicació.

En qualsevol cas, Cadalaquas.com no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres ferramentes de *blogging o de participació que puga haver-hi.

El mer accés a este Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Cadalaquas.com i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, este Lloc web de Cadalaquas.com no es dirigix a menors d’edat. Cadalaquas.com declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’este requisit.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, este Lloc web de Cadalaquas.com es dirigix a totes les persones, sense importar la seua edat, que puguen accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents en . Cadalaquas.com no assegura que el Lloc web complisca amb legislacions d’altres països, ja siga totalment o parcialment. Si l’Usuari residix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decidix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seua pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació complix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Cadalaquas.com cap responsabilitat que es puga derivar d’este accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Cadalaquas.com no garantix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Servicis. Cadalaquas.com farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garantix que l’accés a este Lloc web no vaja a ser ininterromput o que estiga lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garantix que el contingut o programari al qual puga accedir-se a través d’este Lloc web, estiga lliure d’error o cause un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Cadalaquas.com serà responsable per les pèrdues, danys o perjuís de qualsevol tipus que sorgisquen per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Cadalaquas.com tampoc es fa responsable dels danys que pogueren ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’este Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc web de Cadalaquas.com posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’estos enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que puga considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’estos.

Cadalaquas.com no oferix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o servicis disponibles en estos llocs enllaçats.

Cadalaquas.com oferix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en estos enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa Cadalaquas.com no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que pogueren contindre els anuncis, ni garantix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o servicis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

Cadalaquas.com en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i servicis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Cadalaquas.com no assumix cap responsabilitat pels danys i perjuís que pogueren produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i servicis dels llocs web no gestionats per Cadalaquas.com i que siguen enllaçats en este Lloc web.

L’Usuari o tercer que realitze un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de Cadalaquas.com haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Servicis del Lloc web sense autorització expressa de Cadalaquas.com.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de Cadalaquas.com, ni sobre els Continguts i/o Servicis d’este.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’establisca este enllaç no contindrà cap element, d’este Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Cadalaquas.com.

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Cadalaquas.com i el titular del lloc web des del qual es realitze, ni el coneixement i acceptació de Cadalaquas.com dels continguts, servicis i/o activitats oferides en este lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Cadalaquas.com per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Cadalaquas.com.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Cadalaquas.com. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el Lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer considere que qualsevol dels Continguts del Lloc web supose una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Cadalaquas.com a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’este Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Cadalaquas.com es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Cadalaquas.com es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’estes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguen conforme a dret.