Bases de participación Sorteo CAdA Primavera 2017

CAMPANYA CAdA PRIMAVERA 2017

BASES

AQUESTA PRIMAVERA CAdA REGALA TEMPS LLIURE.

Per això sortegem 25 ROBOTS DE NETEJA, per a celebrar que el bon temps ha arribat i gaudisques d’ell. Comprant en la xarxa de comerços CAdA pots participar en el sorteig. Demana el teu cupó de participació amb cada compra, amb el segell de l’establiment.

PREMI

El premi consisteix en un Robot aspirador de neteja intel·ligent, model CONGA SLIM 890 de la marca CECOTEC. Agrana i aspira. Programable 24 h. 5 maneres de neteja. Itech 2.0. Gran potència de succió. Estació d’auto-carrega. Filtre HEPA. Bateria Liti 90 min. (Excepte error tipogràfic).

FUNCIONAMENT

Adquireix el teu cupó de participació en la xarxa de comerços CAdA. Amb cada compra podràs sol·licitar un cupó, fins a esgotar existències. El cupó haurà d’anar segellat per l’establiment per a la seua validesa. Cada comerç decideix si donar només un cupó per compra o donar més d’un depenent de l’import de la venda. No és necessari guardar el tiquet de compra, ni anotar el nombre de tiquet en cap costat, doncs el cupó ja va numerat i validat amb el segell del comerç.

Es realitzaran un total de 25.000 cupons numerats, que es repartiran entre els comerços del CAdA per a dur a terme la dinàmica del sorteig.

Resultaran premiats aquells cupons dels quals la numeració coincidisca amb les 3 últimes xifres del sorteig de l’ONCE del dia 14 de maig de 2017.

DURACIÓ DE LA CAMPANYA

La promoció serà vàlida des del 18 d’abril fins al 14 de maig de 2017.

PODEN PARTICIPAR

  • Tots els clients, majors d’edat, dels comerços CAdA.
  • Els dependents i dependentes, i familiars dels comerciants, sense el segell del seu comerç.

NO PODEN PARTICIPAR

  • Les/els comerciants i els seus cònjuges en cap cas.
  • Els familiars del comerciant, fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.
  • Els dependents i dependentes, i familiars d’aquest/a fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.

NO SERAN VÀLIDS

Aquells cupons sense segell de l’establiment o amb segell de comerços no associats a CAdA. Tot cupó trencat, deteriorat o manipulat, serà nul.

LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament conjunt dels premis, en aquest cas robots de neteja, es realitzarà el dimecres 31 de maig de 2017 a les 21.00 h. en el Castell d’Alaquàs.

FIN DE CAMPANYA I CONSULTES

Les persones agraciades hauran de contactar amb el CAdA. El termini màxim per a reclamar els premis, bé al comerç o a l’associació, serà el 26 de maig de 2017.

Per a qualsevol dubte o consulta, pots posar-te en contacte a través de:

El telèfon: 645 631 221. De dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 h.

L’e-mail: info@cadalaquas.com

 


CAMPAÑA CAdA PRIMAVERA 2017

BASES

ESTA PRIMAVERA CAdA REGALA TIEMPO LIBRE.

Por eso sorteamos 25 ROBOTS DE LIMPIEZA, para celebrar que el buen tiempo ha llegado i disfrutes de él. Comprando en la red de comercios CAdA puedes participar en el sorteo. Pide tu cupón de participación en cada compra, con el sello del establecimiento.

PREMIO

El premio consiste en un Robot aspirador de limpieza inteligente, modelo CONGA SLIM 890 de la marca CECOTEC. Barre y aspira. Programable 24 h. 5 modos de limpieza. Itech 2.0. Gran potencia de succión. Estación de auto-carga. Filtro HEPA. Batería Litio 90 min. (Salvo error tipográfico).

FUNCIONAMIENTO

Adquiere tu cupón de participación en la red de comercios CAdA. Con cada compra podrás solicitar un cupón, hasta agotar existencias. El cupón deberá ir sellado por el comercio para su validez. Cada comercio decide si dar un solo cupón por compra o dar más de uno dependiendo del importe de la venta. No es necesario guardar el ticket de compra, ni anotar el número de ticket en ningún lado, pues el cupón ya va numerado y validado con el sello del comercio.

Se realizarán un total de 25.000 cupones numerados, que se repartirán entre los comercios del CAdA para llevar a cabo la dinámica del sorteo.

Resultarán premiados aquellos cupones cuya numeración coincida con las 3 últimas cifras del sorteo de la ONCE del día 14 de mayo de 2017.

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA

La promoción será  válida desde el 18 de abril hasta el 14 de mayo de 2017.

PUEDEN PARTICIPAR

  • Todos los clientes, mayores de edad, de los comercios CAdA.
  • Los dependientes/as y familiares de los comerciantes, sin el sello de su comercio.

NO PUEDEN PARTICIPAR

  • Los/as comerciantes y sus cónyuges en ningún caso.
  • Los familiares del comerciante, hasta segundo grado, con el sello de su comercio.
  • Los dependientes/as, y familiares de éste/a hasta segundo grado, con el sello de su comercio.

NO SERÁN VALIDOS

Aquellos cupones sin sello del establecimiento o con sello de comercios no asociados a CAdA. Todo cupón roto, deteriorado o manipulado, será nulo.

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega conjunta de los premios, en este caso robots de limpieza, se realizará el miércoles 31 de mayo de 2017 a las 21:00 h. en el Castillo de Alaquàs.

FIN DE CAMPAÑA Y CONSULTAS

Las personas agraciadas deberán contactar con el CAdA. El plazo máximo para reclamar los premios, bien al comercio o a la asociación, será el 26 de mayo de 2017.

Para cualquier duda o consulta, puedes ponerte en contacto a través de:

El teléfono: 645 631 221. De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h.

El e-mail: info@cadalaquas.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*