La elección de la nueva Presidenta de CAdA

El passat 10 d'abril, Comerciants Associats d'Alaquàs -CAdA, vàrem celebrar la nostra Assemblea General Ordinària en la qual es va presentar la Memòria d'actuació de 2017 i el Pla Estratègic al costat de l'acompanyament pressupostari per a 2018, que va ser aprovat per unanimitat per tots els socis i sòcies.

Així mateix, el President de l'Associació, Miguel Idáñez, va donar les gràcies a l'equip i va mostrar la seua voluntat de deixar el càrrec, que durant l'últim any ha exercit amb total dedicació, per a donar pas a una altra persona que estiguera disposada a acceptar el repte de liderar una de les associacions de comerç de referència en tota l'àrea metropolitana de València.

I és que CAdA compleix enguany 30 anys d'història que s'han caracteritzat, des dels seus inicis, per un esforç constant per a donar el millor servei als seus associats –quasi 200 socis i sòcies- i aconseguir que el comerç local d'Alaquàs gaudisca d'una salut envejable i d'una marca reconeguda dins i fora de la població.

Flori Martinez presidenta Cada 2018

La nova Junta Directiva ha triat per unanimitat com a Presidenta a Flori Martínez, una de les sòcies amb major trajectòria associativa de CAdA i amb un bagatge empresarial exemplar: fa 35 anys que va fundar Llenceria Flori, un negoci referent a Alaquàs que compta amb una clientela fidel que busca qualitat en el producte però, fonamentalment, el bon servei i la qualitat d'atenció de Flori i de tot el seu equip.

Lenceria flori alaquas presidenta CAdA

Com no pot ser d'una altra forma, en CAdA estem molt satisfets perquè, després de trenta anys, tant la presidència com la vicepresidència, que exercirà Mª Carmen Roig del comerç Somnis estan a càrrec de dues dones referents: "Tenim un 60% d'associades, les dones també som el motor del comerç local, generem riquesa i ocupació de qualitat, però, a vegades, ens falta visibilitat en els mitjans i en els òrgans d'adreça" –ha declarat la presidenta.

Així mateix, tenim la gran sort de seguir comptant amb un gran equip compost per Ángel Pedroche de Blin Mesure en la tresoreria, Mónica Isern de Saizval en la secretaria de l'associació i com a vocalsMiguel Idáñez, Óscar Iranzo, Rafael Ruíz, Salvador Ballesteros, Susana García, Mª Teresa Ortiz, José Moret i Santiago Perpiñá.

Entre els objectius de la nova Junta Directiva per al 2018, està continuar amb la seua expansió en nombre d'associats, seguir potenciant la imatge de marca de CAdA i col·laborant en àmbits com l'educatiu i el cultural i potenciar el comerç local com un actiu vertebrador de la vida social i econòmica d'Alaquàs dins d'un marc d'economia sostenible que posa a les persones, en el centre de l'activitat.

33234787_1721083964646116_4197152826037633024_o

El pasado 10 de abril, Comerciants Associats d’Alaquàs - CAdA, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria en la que presentó la Memoria de actuación de  2017 y el Plan Estratégico junto al acompañamiento presupuestario para 2018, que fue aprobado por unanimidad por todos los socios y socias.

Asimismo, el Presidente de la Asociación, Miguel Idáñez, dio las gracias al equipo y mostró su voluntad de dejar el cargo, que durante el último año ha ejercido con total dedicación, para dar paso a otra persona que estuviera dispuesta a aceptar el reto de liderar una de las asociaciones de comercio de referencia en toda el área metropolitana de Valencia.

Y es que CAdA cumple este año 30 años de historia que se han caracterizado, desde sus inicios, por un esfuerzo constante para dar el mejor servicio a sus asociados –casi 200 socios y socias-  y conseguir que el comercio local de Alaquàs goce de una salud envidiable y de una marca reconocida dentro y fuera de la población.

La nueva Junta Directiva ha elegido por unanimidad como Presidenta a Flori Martínez, una de las socias con mayor trayectoria asociativa de CAdA y con un bagaje empresarial ejemplar: hace 35 años que fundó Lencería Flori, un negocio referente en Alaquàs que cuenta con una clientela fiel que busca calidad en el producto pero, fundamentalmente, el buen servicio y la calidad de atención de Flori y de todo su equipo.

Como no puede ser de otra forma, en CAdA estamos muy satisfechos porque, tras treinta años, tanto la presidencia como la vicepresidencia, que ejercerá Mª Carmen Roig del comercio Somnis están a cargo de dos mujeres referentes: “Tenemos un 60% de asociadas, las mujeres también somos el motor del comercio local, generamos riqueza y empleo de calidad, pero, en ocasiones, nos falta visibilidad en los medios y en los órganos de dirección” –ha declarado la presidenta.

Asimismo, tenemos la gran suerte de seguir contando con un gran equipo compuesto por Ángel Pedroche de Blin Mida en la tesorería,  Mónica Isern de Saizval en la secretaría de la asociación y en las vocalías con Miguel Idañez, Óscar Iranzo, Rafael Ruíz, Salvador Ballesteros, Susana García, Mª Teresa Ortiz, José Moret y Santiago Perpiñá.

Entre los objetivos de la nueva Junta Directiva para el 2018, está continuar con su expansión en número de asociados, seguir potenciando la imagen de marca de CAdA y colaborando en ámbitos como el educativo y el cultural y potenciar el comercio local como un activo vertebrador de la vida social y económica de Alaquàs dentro de un marco de economía sostenible que pone a las personas, en el centro de la actividad.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*