Bases de participación Sorteo CAdA Primavera 2018

CAMPANYA CAdA PRIMAVERA 2018

BASES

AQUESTA PRIMAVERA CAdA REGALA 100 ANYS D’HISTÒRIA.

Sortegem 30 TALLES ÚNIQUES, per a celebrar que El Castell d’Alaquàs compleix el Centenari de la seua declaració com a Monument Històric Artístic Nacional. CAdA vol rendir-li un homenatge en aquesta campanya de primavera.

Comprant en la xarxa de comerços CAdA pots participar en el sorteig. Demana el teu cupó de participació amb cada compra, amb el segell de l’establiment.

PREMI

El regal consisteix en una talla, dissenyada i confeccionada artesanalment en fusta, d’edició limitada que sortejarem entre els nostres clients.

FUNCIONAMENT

Adquireix el teu cupó de participació en la xarxa de comerços CAdA. Amb cada compra podràs sol·licitar un cupó, fins a esgotar existències. El cupó haurà d’anar segellat per l’establiment per a la seua validesa. Cada comerç decideix si donar només un cupó per compra o donar més d’un depenent de l’import de la venda. No és necessari guardar el tiquet de compra, ni anotar el nombre de tiquet en cap costat, doncs el cupó ja va numerat i validat amb el segell del comerç.

Es realitzaran un total de 30.000 cupons numerats, que es repartiran entre els comerços del CAdA per a dur a terme la dinàmica del sorteig.

Resultaran premiats aquells cupons dels quals la numeració coincidisca amb les 3 últimes xifres del sorteig de l’ONCE del dia 25 de maig de 2018.

DURACIÓ DE LA CAMPANYA

La promoció serà vàlida des del 25 d’abril fins al 25 de maig de 2018.

PODEN PARTICIPAR

  • Tots els clients, majors d’edat, dels comerços CAdA.
  • Els dependents i dependentes, i familiars dels comerciants, sense el segell del seu comerç.

NO PODEN PARTICIPAR

  • Les/els comerciants i els seus cònjuges en cap cas.
  • Els familiars del comerciant, fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.
  • Els dependents i dependentes, i familiars d’aquest/a fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.

NO SERAN VÀLIDS

Aquells cupons sense segell de l’establiment o amb segell de comerços no associats a CAdA. Tot cupó trencat, deteriorat o manipulat, serà nul.

LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament conjunt dels premis, en aquest cas les talles artesanals d’edició limitada, es realitzarà el dimarts 5 de juny de 2018 a les 20.30 h. en la Sala Cremona del Castell d’Alaquàs.

FIN DE CAMPANYA I CONSULTES

Les persones agraciades hauran de contactar amb el CAdA al telèfon 645 631 221, de dilluns a divendres de 09.30 a 13.30 h.

El termini màxim per a reclamar els premis serà l’1 de juny de 2018.

Per a qualsevol dubte o consulta, pots posar-te en contacte a través del telèfon, 645 631 221, de l’e-mail, info@cadalaquas.com.


CAMPAÑA CAdA PRIMAVERA 2018

BASES

ESTA PRIMAVERA CAdA REGALA 100 AÑOS DE HISTORIA.

Sorteamos 30 TALLAS ÚNICAS, para celebrar que el Castillo de Alaquàs cumple el Centenario de su declaración como Monumento Histórico Artístico Nacional. CAdA quiere rendirle un homenaje en esta campaña de primavera.

Comprando en la red de comercios CAdA puedes participar en el sorteo. Pide tu cupón de participación en cada compra, con el sello del establecimiento.

PREMIO

El regalo consiste en una talla, diseñada y confeccionada artesanalmente en madera, de edición limitada que sortearemos entre nuestros clientes.

FUNCIONAMIENTO

Adquiere tu cupón de participación en la red de comercios CAdA. Con cada compra podrás solicitar un cupón, hasta agotar existencias. El cupón deberá ir sellado por el comercio para su validez. Cada comercio decide si dar un solo cupón por compra o dar más de uno dependiendo del importe de la venta. No es necesario guardar el ticket de compra, ni anotar el número de ticket en ningún lado, pues el cupón ya va numerado y validado con el sello del comercio.

Se realizarán un total de 30.000 cupones numerados, que se repartirán entre los comercios del CAdA para llevar a cabo la dinámica del sorteo.

Resultarán premiados aquellos cupones cuya numeración coincida con las 3 últimas cifras del sorteo de la ONCE del día 25 de mayo de 2018.

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA

La promoción será  válida desde el 25 de abril hasta el 25 de mayo de 2018.

PUEDEN PARTICIPAR

  • Todos los clientes, mayores de edad, de los comercios CAdA.
  • Los dependientes/as y familiares de los comerciantes, sin el sello de su comercio.

NO PUEDEN PARTICIPAR

  • Los/as comerciantes y sus cónyuges en ningún caso.
  • Los familiares del comerciante, hasta segundo grado, con el sello de su comercio.
  • Los dependientes/as, y familiares de éste/a hasta segundo grado, con el sello de su comercio.

NO SERÁN VALIDOS

Aquellos cupones sin sello del establecimiento o con sello de comercios no asociados a CAdA. Todo cupón roto, deteriorado o manipulado, será nulo.

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega conjunta de los premios, en este caso las tallas artesanales de edición limitada, se realizará el martes 5 de junio de 2018 a las 20:30 h. en la Sala Cremona del Castillo de Alaquàs.

FIN DE CAMPAÑA Y CONSULTAS

Las personas agraciadas deberán contactar con el CAdA en el teléfono 645 631 221, de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h.

El plazo máximo para reclamar los premios será el 1 de junio de 2018.

Para cualquier duda o consulta, puedes ponerte en contacto a través del teléfono, 645 631 221,  o del e-mail, info@cadalaquas.com.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*